Skip to content

Program nauczania Odkrywamy razem świat pełen radości i nauki!

Grupa 3-latków

Biedroneczki

Grupa 4-latków

Pszczółki

Grupa 5-latków

Motylki

Program nauczania dostosowany do indywidualnych potrzeb malucha

Każde dziecko ma różne zainteresowania, style uczenia się i poziom gotowości do przyswajania wiedzy. Program nauczania dostosowany do indywidualnych potrzeb pozwala na wykorzystanie tych unikalnych cech, co sprzyja bardziej efektywnemu uczeniu się i osiąganiu lepszych wyników. Dzieci czują się bardziej zaangażowane, zmotywowane i pewne siebie, co pozytywnie wpływa na ich postępy.

biedronki

Biedroneczki

Najważniejsze punkty programu:

Nauka wyrażania emocji, budowanie relacji z rówieśnikami, uczenie się współpracy i rozwiązywania konfliktów.

Rozwijanie umiejętności poznawczych poprzez eksplorację i zabawę, nauka rozpoznawania kształtów, kolorów, liczb i liter.

Wzbogacanie słownictwa, nauka prostych zdań, słuchanie i rozumienie opowiadań, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

Pszczółki

Najważniejsze punkty programu:

Budowanie więzi i współpracy w grupie, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z emocjami, zrozumienie zasad społecznych i wzorców zachowań.

Nauka poprzez doświadczenie, eksperymentowanie, rozwijanie logicznego myślenia, poznawanie podstaw matematyki, nauka obserwacji i klasyfikacji.

Poszerzanie słownictwa, rozwijanie umiejętności porozumiewania się, nauka opowiadania i słuchania historii, nauka podstawowych zasad gramatyki i fonetyki.

pszczółki
motylki

Motylki

Najważniejsze punkty programu:

Nauka samodzielności, budowanie więzi z rówieśnikami, rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów, kreatywne myślenie i podejmowanie decyzji.

Rozwijanie logicznego myślenia, nauka matematyki (liczenie, dodawanie, odejmowanie), rozwijanie umiejętności czytania i pisania, eksperymentowanie i badanie świata fizycznego.

Poszerzanie słownictwa, nauka czytania ze zrozumieniem, pisanie prostych zdań, rozwijanie umiejętności porozumiewania się w grupie.

Kluczowe punkty programu

Rozwój emocjonany i społeczny

Rozwój emocjonalny i społeczny jest niezwykle istotnym obszarem w edukacji przedszkolnej, który pozwala dzieciom na zdobycie umiejętności i doświadczeń potrzebnych do budowania zdrowych relacji społecznych, rozpoznawania i zarządzania emocjami oraz rozwijania empatii i zrozumienia dla innych. Proces ten jest dostosowany do różnych etapów rozwoju wiekowego i indywidualnych potrzeb każdego przedszkolaka.

ROZWÓJ POZNAWCZY

Rozwój poznawczy w przedszkolu jest kluczowym elementem w budowaniu fundamentów dla przyszłego uczenia się i myślenia. Proces ten jest dostosowany do różnych etapów rozwoju wiekowego i indywidualnych potrzeb każdego przedszkolaka, aby zapewnić optymalne wsparcie i zachęcić do ciekawości oraz odkrywania świata.

ROZWÓJ Językowy

Rozwój językowy w przedszkolu jest niezwykle istotnym elementem, ponieważ umiejętność komunikacji i rozumienia języka jest kluczowa dla późniejszego sukcesu w nauce i życiu społecznym. Proces ten jest dostosowany do różnych etapów rozwoju wiekowego i indywidualnych potrzeb każdego przedszkolaka, aby rozwijać umiejętności językowe w sposób naturalny i atrakcyjny.

 

Jak przygotować dziecko do przedszkola?

7 praktycznych wskazówek do adaptacji dziecka w przedszkolu